Antsoy Aho hoy Andriamanitra dia hamaly anao

Numéro télephone n'ny Lanitra: Jeremia33:3"