Hiandany aminao ireny !

Na dia misy miara-mioko aza dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Ka ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra.
https://www.facebook.com/rhefieto.france"