Lehibe Izay ao anatinao

Ianao dia ambony noho ny anarana rehetra, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa."