Mikendry ny fisandratanao Andriamanitra

Aza ny ratsy sy ny fahavoazana no visavisaina. Raiso sy ekeo izay lazain' Andriamanitra mikasika anao. Tànana miorina eo an-tampon-tendrombohitra no filazany ny fiainanao"