Asandrato Jesosy- Hery Danielle

Kristy Jesosy misandratra no mampihetsika ny lanitra hanao asa mahagaga."