Natao hanjaka ianao

Nohariny sy novonjeny koa mba hanjaka."