OLOM-BOAVONJY TOKOA VE IANAO?

Minoa ny Filazantsara ary atolory an'i Jesosy ny fiainano. Raiso Izy ho Tompo sy Mpamonjy anao manokana. Ambarao amin'ny vavanao izany. Romana 10: 9,10"