Tiavo Jesosy Tompo - Hery Danielle

Ilaozy ny fanoloran-tena matimaty, aoka hafana fo ho an'Andriamanitra"